Satelitní komplety

Satelitní komplety jsou sestavy konkrétního počtu komponent, které jsou společně schopny přijímat satelitní vysílání. Základní satelitní komplet by měl obsahovat:

  • Parabolu
  • Konvertor
  • Koaxiální kabel
  • F-konektory
  • Satelitní přijímač

Parabolická anténa (Parabola)

Parabola je komponenta, která svým tvarem koncentruje signál z družice do svého ohniska. Protože signál je zde nejlépe čitelný, umisťuje se sem konvertor. Paraboly bývají vyrobeny z hliníku nebo železa. Železo oproti hliníku podléhá korozi a je težší, zato ale o poznání levnější.

Pro příjem z určitého počtu družic se také využívají různé průměry paraboly. Pro příjem z jedné družice se používá parabola o průměru 60cm a pro příjem ze dvou družic 80cm. Průměrů se však vyrábí mnohem více počínaje 50cm až po 120cm.

Konvertor (LNB)

Je přijímací prvek. Konvertor zachycuje parabolou koncentrovaný signál v ohnisku a posílá jej na své výstupy. Počet výstupů konvertoru je různý a určuje se podle počtu televizorů, na které se satelitní vysílání se satelitním kompletem bude přijímat. Konvertory mohou mít také různé typy bloků. Ty jsou dány počtem družic, ze kterých se přijímá satelitní vysílání.

Koaxiální kabel

Pro připojení konvertoru k satelitnímu přijímači se používá klasický koaxiální kabel. Ten je schopen zajistit dostatečnou datovou propustnost a izolaci proti elektromagnetickému záření. Koaxiální kabel je složen ze středového vodiče, izolace, vodivého opletení a pláště.

F-konektor

Je konektor, který se používá jako zakončení koaxiálního kabelu. Tento konektor je nutný pro připojení koaxiálního kabelu do jakéhokoliv zařízení osazeného F konektorem.

Satelitní přijímač

Satelitní přijímač je jednotka, která přijatý signál zpracovává a dle pokynů uživatele třídí na své výstupy. V satelitním přijímači lze signál upravit nejrůznějšími způsoby. V satelitním kompletu tak tvoří hlavní funkci.

Satelitní komplety

Satelitní komplety

Comments are closed.